บจก. ฟิวเจอร์ บิสซิเนส อินเทลลิเจนท์
โทร 061-561-4564
  • th

Contemporary Style


Contemporary Style

Contemporary Style

รายละเอียด

รูปแบบการตกแต่งแบบร่วมสมัย ซึ่ง ได้แก่การนำเอางานออกแบบที่เป็นที่นิยมในรูปแบบปัจจุบันมาผสมอย่างกลมกลืนกับรูปแบบต่าง ๆ ในอดีตอีกอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบโดยมีจุดประสงค์เพื่อการดึงเอาความรู้สึกหรืออารมณ์ จากรูปแบบในอดีตมาแต่งกลิ่น หรือเพิ่มรสให้กับงานออกแบบนั้น ๆ และเป็นการทำให้งานออกแบบนั้นมีลักษณะข้ามกาลเวลา คือให้ความรู้สึกที่สมดุลกันทั้งสองยุค อย่างลงตัวและกลมกลืน

รูปแบบร่วมสมัยในปัจจุบันนี้ มักจะเน้นที่การให้ความรู้สึกเรียบง่าย สบาย และอบอุ่น และมีการประยุกต์ประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ให้เข้ากับ ความต้องการของเจ้าของบ้านเป็นหลัก อาจจะมีการปรับแต่ง เฟอร์นิเจอร์หรือของประดับตกแต่งให้มีประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างไป จากวัตถุประสงค์เดิมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันก็ได้

ทางเราสามารถนำของใหม่ ๆ มีปรับแต่งให้เป็นสินค้าแบบเหลืองดำ (old brass) อุปกรณ์ เช่น ก๊อกน้ำ, ก๊อกน้ำโบราณ, ฝักบัว (rain shower), ก๊อกน้ำรูปสัตว์, ก๊อกน้ำในสวน เป็นต้น ด้วยประสบการณ์และความเป็นกันเองที่เราจะให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี