บจก. ฟิวเจอร์ บิสซิเนส อินเทลลิเจนท์
โทร 061-561-4564
  • th

ห้องน้ำมีกลิ่น


ห้องน้ำมีกลิ่น

ห้องน้ำมีกลิ่น

 

กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ

ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ พบได้ทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า อาจจะมีปัญหาเพียงบางห้องหรือบางชั้นเท่านั้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ กับปัญหาห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น การแก้ไขปัญหาควรแก้ไขไปที่ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้นมา นั่นก็คือ สิ่งปฏิกูลของเน่าเสียที่สะสมในท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ หรือท่อน้ำทิ้งที่ต่อเข้ากับบ่อเกรอะจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น

ปัญหากลิ่นเหม็นห้องน้ำในคอนโดหรือโรงแรมส่วนใหญ่มาจากการชะล้างทำความสะอาดร่างกาย ซึ่งจะมีของเสียทั้งสารอินทรีย์จากร่างกาย และสารเคมีจากของใช้สอยในห้องน้ำ เช่น แชมพู สบู่ ซึ่งมีกรดไขมันผสมอยู่ เมื่อถูกทำความสะอาดชะล้างลงทางท่อน้ำทิ้งสะสมหมักหมมเป็นเวลานาน ๆ จะทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นในห้องน้ำนั้น ๆ

วิธีการแก้ไขปัญหาห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น ด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม

 

สาเหตุของกลิ่นเหม็นในห้องน้ำเกิดจาก

1. การสะสมจากของเสียที่ใช้ประจำวัน เช่น น้ำสบู่ น้ำแชมพู และอื่น ๆ ที่ใช้ในห้องน้ำ ของเสียเหล่านี้จะถูกชะล้างลงตามท่อน้ำทิ้ง และจะมีบางส่วนของของเสียที่เกาะติดอยู่ข้างท่อน้ำทิ้ง ซึ่งท่อน้ำทิ้งส่วนใหญ่จะเป็นท่อพีวีซี เมื่อนาน ๆ เข้าของเสียเหล่านี้จะส่งกลิ่นเหม็นลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้ง

2. ท่อน้ำทิ้งนั้นต่อตรงเข้ากับบ่อเกรอะ โดยเฉพาะบ้านรุ่นเก่า มักจะต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับบ่อเกรอะ ( ตามปกติต้องแยกท่อน้ำทิ้งไว้ต่างหาก ต้องไม่รวมเข้ากับบ่อเกอระ ) ช่วงที่ฝนกำลังตกหรือฝนตกใหม่ ๆ จะมีกลิ่นจากบ่อเกรอะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งได้ หรือช่วงฤดูหนาวจะมีกลิ่นลอยขึ้นมา ถ้าอยู่ใกล้กับห้องแอร์จะดูดกลิ่นเหล่านี้เข้าไปภายในห้องแอร์

 

การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งและห้องน้ำ

- จากข้อ 1 และ 2 สามารถใช้จุลินทรีย์อีเอ็มเทราดที่ท่อน้ำทิ้งได้เลย เทลงไปประมาณ 4-5 ลิตรต่อจุดของท่อน้ำทิ้งที่มีกลิ่น และส่วนหนึ่งเทลงในโถส้วม นำอีกส่วนผสมน้ำครึ่งต่อครึ่งทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ( ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของแม่บ้านทำความสะอาด) ใช้ขัดและทำความสะอาดพื้นห้องน้ำให้ทั่ว ๆ วันละครั้ง กลิ่นที่เหม็นก็จะหายไป

- กรณีปัญหาที่มาจากข้อที่ 2 เป็นไปได้ให้แก้ไขที่ต้นเหตุคือการรื้อท่อน้ำทิ้งแยกออกมาจากบ่อเกรอะใหม่ทั้งหมด แต่ในบางกรณีอาจทำได้ยาก กรณีไม่สามารถรื้อได้ ก็สามารถใช้จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นได้ แต่ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง (ตราบใดที่ของเสียยังมีอย่างต่อเนื่อง)

- เลี่ยนตัวกันกลิ่นใหม่ ที่เป็นระบบกันน้ำด้วยน้ำหรือเป็นลักษณะของตะแกรงกันกลิ่น